Aktuellt om konst i Blekinge

Konstkritik

Har du hört talas om Konstkritikkassen?

Konstkritikkassen finns att låna på 35 olika platser i Sydsverige. Den finns på bibliotek, konsthallar, högskolor och konstmuseer och innehåller böcker och tidskrifter om och med konstkritik.

I kassen finns också QR-koder som leder till tre inspelade samtal tillsammans med konstkritiker Linda Fagerström som förhåller sig till tre teman: Konstkritik och konstpedagogik; Konstkritik ur konstnärens synvinkel och Konstkritik som motor i samhället. Med konstkritikkassarna har vi ambitionen att skapa ett större intresse för konstkritik och dess praktik samt uppmuntra till läsning och skrivande.

I Blekinge har vi kassar för utlåning här:
Kulturcentrum Ronneby konsthall (2 kassar)
Blekinge Folkhögskola, Konstlinjen
Karlskrona stadsbibliotek
Karlshamns stadsbibliotek
Blekinge Tekniska Högskolas Bibliotek, Karlskrona
Sölvesborgskonsthall
Olofströms bibliotek

 

Projektet Konstkritik i fokus har ambitionen att skapa ett större intresse för konstkritik och dess
praktik samt uppmuntra till läsning och skrivande. Konstkritik kan öka förståelse och ge kunskap
om konst och de frågor som konsten tar upp. Den är också betydelsefull som ett pedagogiskt verktyg för att tolka, värdera och skapa nyfikenhet. En ökad tillgång till konstkritik berikar både demokrati och konsten i stort.

Regionsamverkan Sydsverige, bild och form, satsar på konstkritik därför att det finns en begränsad tillgång till konstkritik i sydsvenska medier utanför storstäderna samt begränsade möjligheter för kritiker att publicera artiklargenom att man lägger ner flera kulturredaktioner.


Konstkritikkassen görs inom projektet Konstkritik i Fokus som är en satsning från beredningsgruppen bild inom Regionsamverkan Sydsverige. Andra arrangemang har varit kurser i skrivande och läsande av konstkritik som hållits på folkhögskolor med konstlinjer i våra sex sydsvenska regioner. De har arrangerats separat för både lärare och elever. Sörängens folkhögskola har ansvarat för en digital kurs i konstkritiskt skrivande som är öppen för alla, men särskild för intresserade i sydsvenska regioner. Vi har också haft konstkritiska seminarier och internationella konstkritiker har skrivit konstkritiska texter i Paletten och form inom Regionsamverkan Sydsverige Länk till annan webbplats.. Inom satsningen.

Ladda ner pdf-en konstkritik i fokus med samlade digitala seminarier... Pdf, 2.9 MB.


Ett samarbete mellan :

Konst i Blekinge/Region Blekinge, Region Jönköping, Region Kalmar län, Region Kronoberg, Region Skåne och Region Halland.

: : :

Konstkritik föreläsningar - film

Konstkritik i fokus är en digital satsning på konstkritik med tre olika perspektiv:
- Konstkritik och konstpedagogik
- Konstkritik ur konstnärens synvinkel
- Konstkritik som motor i samhället

I programpunkterna möter du konstkritikern Linda Fagerström som samtalar om konstkritik som praktik, teori och förmedlare. Genom hennes erfarenhet och kunskap görs ämnet angeläget och förståeligt på flera olika plan.

Konstkritik och konstpedagogik
Med Linda Fagerström
Föreläsning 60 min

Konstkritikern - vem är det?
I föreläsningen får du veta mer om konstkritikerns roll och dess släktskap med pedagogik i att förmedla, tolka och ge analyser av konstnärsskap.

Länk till föreläsning - Konstkritik och pedagogik Länk till annan webbplats.

Konstkritik ur konstnärens synvinkel
Med Linda Fagerström
Seminarie 120 min

Synen på konstkritiker som negativt inställda granskare är en missuppfattning. Här diskuterar konstnärerna Mats Brate och Pauline Fransson med Linda Fagerström om hur konstkritik kan berika olika konstnärskap. Blir man en bättre konstnär genom att läsa konstkritik?

Länk till föreläsning - Konstkritik ur konstnärens synvinkel Länk till annan webbplats.

 

Konstkritik som motor i samhället
Med Linda Fagerström
Seminarie 75 min

Yttrandefriheten låter oss debattera idéer och ståndpunkter. Konsten ifrågasätter och ger perspektiv. Konstkritiken kan vara en motor för att synliggöra samhällets dilemman,
känslotillstånd och erfarenheter. I detta samtal får vi reda på mer om ”hur”.

Länk till föreläsning - Konstkritik som motor i samhället Länk till annan webbplats.


: : :


Om konstkritik - podcast

Här hittar du även avsnitten om konstkritik i Konst i Blekinge-podden...

#63 KONSTKRITIK - DEL 1
Vad är konstkritik och varför behövs det?

I det här avsnittet intervjuas Linda Fagerström om konstkritikens historia och betydelse. Under året har hon arbetat med kurser i konstkritik för deltagare på förberedande konstskolor i Sydsverige. Kursen har hållits på uppdrag av Regionsamverkan Sydsverige, där bild- och formgruppen under flera år har arbetat med konstkritik som tema. Målet är att stärka konstkritiken som fält.

Avsnittsinformation
Medverkande: Linda Fagerström
Producent: Xenia Klein och Johan Stohne
Ansvarig utgivare: Konst i Blekinge
Musik: Johan Stohne
Illustrationer: Xenia Klein
Längd: 38 min 47 sek

#63 KONSTKRITIK - DEL 1


#64 KONSTKRITIK - DEL 2
Kunskapslyft inom konstkritik i Sydsverige

Hur arbetar regionerna i Sydsverige för att främja konstkritiken?
Hur kan konstkritiken se ut utanför storstadsregionerna?

Linda Fagerström intervjuas om de kurser i konstkritik som hon arbetat med under året.

Kurser i konstkritik för deltagare på förberedande konstskolor i Sydsverige. Kurserna har innehållit föreläsningar samt eget skrivande och läsande av konstkritik. Deltagare och lärare från folkhögskolor i alla regionerna har medverkat.

Kursen har hållits på uppdrag av Regionsamverkan Sydsverige, där bild- och formgruppen under flera år har arbetat med konstkritik som tema. Målet är att stärka konstkritiken som fält.

Avsnittsinformation
Medverkande: Linda Fagerström
Producent: Xenia Klein och Johan Stohne
Ansvarig utgivare: Konst i Blekinge
Musik: Johan Stohne
Illustrationer: Xenia Klein
Längd: 33 min 02 sek

#64 KONSTKRITIK - DEL 2