Nils Bergendal

Nils Bergendal – Risostipendiat

Under hösten 2023 utlyste Konst i Blekinge och Kulturcentrum Ronneby konsthall två risostipendium. Stipendiet gav möjligheten till två konstnärer att utforska och experimentera med tekniken risoprint. Utlysningen berörde konstnärer som är verksamma i Blekinge, eller har Blekingeanknytning.

Nils Bergendal

Nils Bergendal risoverk "Jordnötsvariationerna".

Risoprint kan bäst beskrivas som digitalt screentryck. Tekniken är känd för sina starka färger och särskilda texturer, som gör det möjligt att framställa konstnärligt intressanta trycksaker.
Vi är därför glada att visa resultatet av konstnärerna Simone Ærsøe och Nils Bergendals konstnärliga research inom risoprint.

Stipendiatutställningen RISOPRINT visas på Kulturcentrum Ronneby konsthall fram till 19 maj, 2024.


Juryns motivering: Nils Bergendal
Nils Bergendal är en konstnär som arbetar med konstinstallationer och egen bokutgivning. Han har visat flera soloutställningar och han har fått flera utmärkelser från Svensk Bokkonst. Hans projektidé ”Jordnötsvariationerna” är en utforskning av det triviala, av det vardagliga och kanske t o m det humoristiska berättandet. Det handlar om alltings ömtålighet och om skönheten i naturens oändlighet.

Han har tillbringat alla somrar sen barnsben i Blekinge på grund av föräldrarnas släktled på olika platser i länet och bor till och från i sin farmors stuga i Köpegård. Han har sedan 2019 varit engagerad i konst- och musikfestivalen PLX TJÄRÖ där han visat olika installationer. Genom sitt engagemang i PLX visar han också på en stark förankring i regionen och en önskan att bidra till konstlivet.

Nils Bergendal ... Länk till annan webbplats.

Ett samarbete mellan Blekinge konstresurscentrum – från vision till verklighet
År 2019 beviljade Konstnärsnämndens Kulturbryggan medel till Konst i Blekinge för projektet Katalysator - konstnärlig produktion och residens. Samarbetsavtalet med Kulturcentrum Ronneby konsthall innebar att vi gemensamt kunde fortsätta arbetet med ett regionalt konstresurscentrum.

Inköp av risografen är en del av satsningen. I projektet ingick också arkitektvisioner för den fysiska miljön i området kring Kulturcentrum Ronneby Konsthall, utrustning till Massmanska kvarnen och satsningar på emalj, foto och grafik.

Nils Bergendal
Utställning

Marknadsföringsbild för stipendiatutställningen Risoprint på Kulturcentrum Ronneby konsthall.

Jag har en viss dragning till det triviala som vi tenderar att gå förbi. Mina tidigare bokprojekt har handlat om ett museum lagt i malpåse, ett misshandlat vattendrag, skrotlagret efter en kameraverkstad och nu senast om en ö som försvann och som ingen minns. Min metod är att gräva där jag står. Om inlevelsen är stor kan det förbisedda visa sig vara värt vår fulla uppmärksamhet.

För flera år sedan köpte jag en påse jordnötter på Sunshine Livs i Malmö. Nötternas olikformade skal fascinerade. Jag stoppade undan påsen i en skrivbordslåda med tanken att en dag dokumentera nötterna noggrant och systematiskt. I vintras var det dags.
Med möjligheten att få jobba med risografen i Ronneby kunde projektet Jordnötsvariationerna förverkligas.

Historiskt sett har konstnärer använt sig av stilleben för att fixera blicken och få syn på naturens skönhet och livets förgänglighet. Vi tillåts försjunka och stilla betrakta ett fång med blommor eller en skål med frukt; värdsliga ting blicken kan vila i. Jag har de senaste månaderna inte bara försjunkit i en påse jordnötter – jag har dessutom lärt mig bemästra risografen.

Bemästra är kanske inte rätt ord; man får både vara uthållig, lira med slumpen och vara kompromissvillig. Jag tycker trots allt att nötterna vunnit på denna lite nyckfulla tryckteknik.
De har klivit ut i ljuset i sin egen rätt och blivit fixerade med risografins rasterpunkter av vegetabiliskt bläck. De har fått temperament. Nötterna framträder var och en som unikum – men hör ändå ihop.


// Nils Bergendal

Nils Bergendal
Nils Bergendal
Nils Bergendal

Nils Bergendal och Simone Ærsøe konstnärliga risoundersökningar visas på Kulturcentrum Ronneby konsthall.

Nils Bergendal
Utställning


Simone Ærsøe
och Nils Bergendal representerar var och en unika perspektiv och konstnärliga ambitioner. Deras arbete kommer att berika Blekinge och skapa spännande konstnärliga verk som utforskar gränserna för risografins teknik och förmåga att skapa nya berättelser. Vi ser fram emot att följa deras respektive projekt!

: : :

Kulturcentrum Ronneby konsthall / Ronneby kommun samarbetar med Konst i Blekinge / Region Blekinge för att stärka konsten i regionen. Syftet är att skapa en infrastruktur för konsten i länet och skapa goda förutsättningar för konsten både regionalt och internationellt.


PLX Nils Bergendal

LYSSNINGSTIPS: KONST I BLEKINGE-PODDEN
#81 PLX & Nils Bergendal

PLX Tjärö är en unik performancefestival. Mitt i den blekingska skärgården, på Tjärö, samlas människor under några sensommardagar för att njuta av kreativitet, musik, dans och konst på hög nivå.

Anton Ingvarsson har träffat Nils Bergendal som berättar om sitt skapande och sin relation till konst- och musikfestivalen PLX Tjärö. Nils har deltagit som konstnär under flera upplagor av festivalen där han visat olika installationer. I samtalet ger han lyssnaren en inblick i sin upplevelse av skapandeprocessen.

Nils Bergendal är konstnär som arbetar med konstinstallationer och egen bokutgivning. Han har visat flera soloutställningar och har fått flera utmärkelser från Svensk Bokkonst.

Vintern 2023 emottog han Konst i Blekinges risostipendium. Stipendiet gav möjligheten till två konstnärer att utforska och experimentera med tekniken risoprint. Utlysningen berörde konstnärer som är verksamma i Blekinge, eller har Blekingeanknytning.

Nils har tillbringat alla somrar sen barnsben i Blekinge på grund av föräldrarnas släktled på olika platser i länet och bor till och från i sin farmors stuga i Köpegård.

Avsnittsinformation

Produktion: Anton Ingvarsson
Vinjett: Jesper Norda
Musik: Anton Ingvarsson
Ansvarig utgivare: Konst i Blekinge
Längd: 22 min 36 sek

 

Lyssna på Konst i Blekinge-podden finns där poddar finns, sök på Konst i Blekinge-podden, eller klicka på länken nedan...

#81 PLX TJÄRÖ & NILS BERGENDAL Länk till annan webbplats.

: : :

Nyfiken på Nils Bergendal ...
NILS BERGENDAL ... Länk till annan webbplats.

Vintern 2023 fick Nils Bergendal Konst i Blekinges risostipendium.
Risostipendiaterna 2023 Länk till annan webbplats.

Seriösa försök

Verket "Seriösa försök" av Nils Bergendal som visade på PLX Tjärö sommaren 2019.

Nils Bergendal

Nils Bergendal

Filmen visar fyra installationer på konst- och musikfestivalen PLX Tjärö 2019 – 2023

SERIÖSA FÖRSÖK (2019)
Videoinstallation av Nils Bergendal. Seriösa försök – var ett seriöst försök att framföra arian ur Goldbergvariationerna av J.S. Bach med ljud tungan.

Idé, produktion och installation Nils Bergendal med stöd från Kulturbryggan


SJÄLVA PREMISSEN (2021)
Själva premissen – ett samarbete med Ossian Ekman. Grundidén var att utifrån campingens färgglada kaos skapa cirkulär form som var osynlig i dagsljus men som efter mörkrets inbrott frigjorde sig och blev synlig.

Idé och produktion – Nils Bergendal
Programmering – Ossian Ekman
Produktionsassistent – Joel Elmerstål
Installation – Nils Bergendal, Ossian Ekman och Joel Elmerstål med stöd från Konstnärsnämnden


CAMPINGKÖREN (2022)
Campingkören var ett samarbete med kompositören Hans Appelqvist. En ljudskulptur bestående av åtta röster spridda mellan lika många tält. Publiken fick olika upplevelser beroende på position.

Idé och produktion – Nils Bergendal
Musik och produktion – Hans Appelqvist
Produktionsassistent – Martin Gleerup
Installation – Nils Bergendal och Martin Gleerup


HUM HUM (2023)
Hum Hum var en omslutande ljudinstallation bestående av nio stubbar i en kohage som hummade Rock around the Clock.

Idé, produktion och installation – Nils Bergendal

Själva premissen.

Dokumentation av verket "Själva Premissen" av Nils Bergendal och Ossian Ekman på PLX Tjärö.

Nils Bergendal