Alexander Höglund

Alexander Höglund - en kort reseberättelse

Nida Art Colony är ett konstresidens beläget på det Kuriska näset i Litauen som under kort tid arbetat upp ett internationellt nätverk, en livlig och spännande programverksamhet både på plats och t.ex. på Venedigbiennalen. Konstnären Alexander Höglund valdes ut till Konst i Blekinges utlysning och genomförde sin residensvistelse på Nida Art Colony (NAC) under mars månad.

Resultaten av hans konstnärliga undersökningar kommer att presenteras på Kulturcentrum Ronneby konsthall. Residensvistelsen har möjliggjorts genom en beviljad ansökan till Kulturrådet Länk till annan webbplats., Art Eco System för konstnärlig produktion och residensvistelser.

Nida Art Colony Länk till annan webbplats.

Alexander Höglund

Här är Alexanders reseberättelse från Nida Art Colony, Litauen:
Jag råkade komma till Nida på det, Kuriska nästet i västra Litauen, precis lagom till att covid-19 satte samhällen på paus och människorna isolerade sig själva. Men att befinna sig på det Kuriska näset i mars innebär från början isolering. Här finns inte mycket människor under det kalla halvåret och de flesta som fanns här från andra länder reste hem i rädsla för att bli strandade. Det Kuriska nästet är en plats med storslagen natur, fantastiskt kustband och massor av värld att upptäcka. Därför är det ett lyckligt sammanträffande att jag just råka bli isolerad på det Kuriska nästet.

Men helt isolerad var jag inte, utan jag delade den ibland kusligt öde konstkolonin med tre kollegor, från Iran, Finland respektive Tyskland. Tillsammans hittade vi inspiration och arbetslust till att genomföra en utställning och trots att publiken endast bestod i oss själva var vi alla glada att få göra något som känns konstruktivt i dessa bedövande tider. Konst och kulturproduktion är ett sätt att leva, en social praktik, något som blir särskilt tydligt när det inte längre finns en publik.

Under vistelsen arbetade jag främst med mitt kommande videoverk ADAM. En virtuell tolkning av det gammaltestamentliga Eden. Verket använder spelmotorer och motion capture för att återskapa en fantasi om ett förlorat paradis. I bilderna ses varelsen ha_Adam, den första varelsen att befolka paradiset. Vem var Adam egentligen?

Tillsist vill jag rekommendera en bok jag snubblade över under mitt besök i Litauen, boken, “A paradise built in hell” av Rebecca Solnit. En samling berättelser om extraordinära samhällen och samarbeten som uppkommit i kris eller i tider av stark förändring. Ett uppklarnande ur covidmolnet.

// Alexander Höglund, konstnär
www.alexanderhoglund.com Länk till annan webbplats.

Alexander Höglund
Alexander Höglund
Alexander Höglund
Alexander Höglund

Bilder: Alexander Höglund