Konst i vården – nya horisonter

En föreläsning av Max Liljefors, professor i konsthistoria och visuella studier vid Lunds universitet och gästprofessor i medieestetik vid Universitetet i Bergen. Föreläsningen är inspelad för Konst i Blekinge.

Föreläsning av Max Liljefors, professor i konsthistoria och visuella studier vid Lunds universitet, och gästprofessor i medieestetik vid Universitetet i Bergen. I november 2019 släppte Världshälsoorganisationen (WHO) en stor evidensrapport om konstens positiva hälsoeffekter i livets alla åldrar. De menar att estetiska och skapande verksamheter bör integreras i vård och omsorg i olika former, från neonatal vård till palliativ vård, och att detta kan ge både positiva effekter både hälsomässigt och ekonomiskt.

Samtidigt har röster höjts för att vi behöver utvidga vår förståelse av vad hälsa och välbefinnande egentligen innebär. Nya hälsobegrepp som "andlig hälsa" och "existentiell hälsa" har lanserats och används nu också av WHO. I det här föredraget presenterar jag exempel på hur bildkonst kan användas inom geriatrisk vård och för andra patientgrupper. Jag tar också upp en vidare diskussion om estetik och hälsa. Utgångspunkten är två forskningsprojekt som jag har haft vid Region Stockholm samt vid Lunds universitet. Jag diskuterar också hur medicinska vetenskaper och humaniora kan mötas i forskningen om konst och hälsa, men även hur deras kunskapssyner ibland kolliderar. Föredraget avslutas med ett förslag på hur vi kan utveckla kunskapen om konst och hälsa vidare.