Aktuellt om konst i Blekinge

Nils Bergendal

Nils Bergendal – Risostipendiat

Under hösten 2023 utlyste Konst i Blekinge och Kulturcentrum Ronneby konsthall två risostipendium. Stipendiet gav möjligheten till två konstnärer att utforska och experimentera med tekniken risoprint. Utlysningen berörde konstnärer som är verksamma i Blekinge, eller har Blekingeanknytning.

Nils Bergendal

Risoprint kan bäst beskrivas som digitalt screentryck. Tekniken är känd för sina starka färger och särskilda texturer, som gör det möjligt att framställa konstnärligt intressanta trycksaker.
Vi är därför glada att visa resultatet av konstnärerna Simone Ærsøe och Nils Bergendals konstnärliga research inom risoprint.

Stipendiatutställningen RISOPRINT visas på Kulturcentrum Ronneby konsthall fram till 19 maj, 2024.


Juryns motivering: Nils Bergendal
Nils Bergendal är en konstnär som arbetar med konstinstallationer och egen bokutgivning. Han har visat flera soloutställningar och han har fått flera utmärkelser från Svensk Bokkonst. Hans projektidé ”Jordnötsvariationerna” är en utforskning av det triviala, av det vardagliga och kanske t o m det humoristiska berättandet. Det handlar om alltings ömtålighet och om skönheten i naturens oändlighet.

Han har tillbringat alla somrar sen barnsben i Blekinge på grund av föräldrarnas släktled på olika platser i länet och bor till och från i sin farmors stuga i Köpegård. Han har sedan 2019 varit engagerad i konst- och musikfestivalen PLX TJÄRÖ där han visat olika installationer. Genom sitt engagemang i PLX visar han också på en stark förankring i regionen och en önskan att bidra till konstlivet.

Nils Bergendal ... Länk till annan webbplats.

Ett samarbete mellan Blekinge konstresurscentrum – från vision till verklighet
År 2019 beviljade Konstnärsnämndens Kulturbryggan medel till Konst i Blekinge för projektet Katalysator - konstnärlig produktion och residens. Samarbetsavtalet med Kulturcentrum Ronneby konsthall innebar att vi gemensamt kunde fortsätta arbetet med ett regionalt konstresurscentrum.

Inköp av risografen är en del av satsningen. I projektet ingick också arkitektvisioner för den fysiska miljön i området kring Kulturcentrum Ronneby Konsthall, utrustning till Massmanska kvarnen och satsningar på emalj, foto och grafik.

Utställning

Marknadsföringsbild för stipendiatutställningen Risoprint på Kulturcentrum Ronneby konsthall.

Jag har en viss dragning till det triviala som vi tenderar att gå förbi. Mina tidigare bokprojekt har handlat om ett museum lagt i malpåse, ett misshandlat vattendrag, skrotlagret efter en kameraverkstad och nu senast om en ö som försvann och som ingen minns. Min metod är att gräva där jag står. Om inlevelsen är stor kan det förbisedda visa sig vara värt vår fulla uppmärksamhet.

För flera år sedan köpte jag en påse jordnötter på Sunshine Livs i Malmö. Nötternas olikformade skal fascinerade. Jag stoppade undan påsen i en skrivbordslåda med tanken att en dag dokumentera nötterna noggrant och systematiskt. I vintras var det dags.
Med möjligheten att få jobba med risografen i Ronneby kunde projektet Jordnötsvariationerna förverkligas.

Historiskt sett har konstnärer använt sig av stilleben för att fixera blicken och få syn på naturens skönhet och livets förgänglighet. Vi tillåts försjunka och stilla betrakta ett fång med blommor eller en skål med frukt; värdsliga ting blicken kan vila i. Jag har de senaste månaderna inte bara försjunkit i en påse jordnötter – jag har dessutom lärt mig bemästra risografen.

Bemästra är kanske inte rätt ord; man får både vara uthållig, lira med slumpen och vara kompromissvillig. Jag tycker trots allt att nötterna vunnit på denna lite nyckfulla tryckteknik.
De har klivit ut i ljuset i sin egen rätt och blivit fixerade med risografins rasterpunkter av vegetabiliskt bläck. De har fått temperament. Nötterna framträder var och en som unikum – men hör ändå ihop.


// Nils Bergendal

Läs och se mer av Nils Bergendals konstnärliga risoprintproduktion...

Utställning


Kulturcentrum Ronneby konsthall / Ronneby kommun samarbetar med Konst i Blekinge / Region Blekinge för att stärka konsten i regionen. Syftet är att skapa en infrastruktur för konsten i länet och skapa goda förutsättningar för konsten både regionalt och internationellt.