Slöjdad skrammelklyka med pärlor och kapsyler.

Hör och Gör

– inkluderande metoder inom slöjd.

Hör&Gör är ett långsiktigt barn- och ungdomsprojekt där vi arbetat med delaktighet, berättande samt hållbarhet inom slöjden. Genom att prova, undersöka och reflektera över olika pedagogiska grepp och idéer vill Hör&Gör utveckla en inkluderande metod, som ökar barn och ungas möjligheter att påverka sitt eget slöjdande samt känna lustfyllt engagemang.


Hör&Gör ville nå fler barn och unga - födda i eller utanför Sverige - med och utan funktionsvariationer samt barn och unga inom de nationella minoritetsgrupperna.

 

Hör&Gör var ett flerårigt utvecklingsprojekt, med stöd från Kulturrådet och drevs tillsammans av regionala hemslöjdskonsulenter och utvecklare inom slöjd och konsthantverk i Blekinge, Halland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg och Skåne genom Regionsamverkan Sydsverige. Projektet pågick mellan 2018-2022.

Se filmen som sammanfattar Hör och Gör.

Hittade du informationen du sökte?