Blekinges regionala kulturplan

2022-2025

Genom samverkan, kunskapsutveckling samt finansiering ska Slöjd i Blekinge bidra till den regionala kulturplanens mål.

Särskilt prioriterat är att nå barn och unga vuxna med funktionsvariation och särskilda behov.

Slöjområdet är en viktig samhällsaktör för att uppnå målen i Agenda 2030, såsom god hälsa och välbefinnande, hållbar konsumtion och produktion samt hållbara städer och samhällen.

Främjande av hemslöjd är ett av kulturområdena i kultursamverkansmodellen. Slöjd i Blekinges styrdokument är den regionala kulturplanen och den regionala utvecklingsstrategin.

 

Hittade du informationen du sökte?