Möt Mästaren

Kunskapens djup och framtidens uttryck

Möt Mästaren är ett treårigt utvecklingsprojekt, i samverkan med Kulturarv i Blekinge och med medel från Kulturrådet.

Syftet är att lyfta fram mästarna, bland annat de som har mästarbrev i sitt hantverk. Genom tvärmöten och kunskapsutbyte vill projektet väcka intresset för hantverket och föra kunskapen vidare. Samt hitta hållbara strukturer och nya arbetssätt som fler kan ta del av.

Det är dags att lyfta konsthantverket och handens kunskap!

I flikarna till vänster kan ni se olika aktiviteter som sker inom projektet.

 

Webbkonferens- kunskapens djup framtidens uttryck

Vad händer i tvärmöten när olika kompetenser och professioner möts?
Hur kan handens kunskap bidra till att bygga framtiden?
Varför behöver vi det historiska perspektivet?


Det är frågor som tas upp i den webbkonferensen Kunskapens djup framtidens uttryck. Konferensen är en del av projektet Möt Mästaren- kunskapens djup och framtidens uttryck, ett treårigt utvecklingsprojekt mellan Slöjd och Kulturarv i Blekinge med medel från Kulturrådet.


När: 10 september 2024 klockan 13-16
Var: kostnadsfri webbkonferens
Hur: anmäl dig här Länk till annan webbplats.

Program:

Programmet i sin helhet hittar du här (PDF 106 kB). Pdf, 105.1 kB.

13.00
Moderator Anders Mildner hälsar välkommen

13.05
Vart är vi på väg?
Hantverk som produktion, kunnande och etik med historiska exempel och framtidsscenarier. Idag, när mänskligheten själv utgör det mest hotade kulturarvet, vilken roll kan hantverk spela i den nödvändiga regenerativa omställningen?

- Gunnar Almevik, professor i kulturvård på Göteborgs universitet.

13:40
Kulturarvens betydelse för att stärka vår gemensamma motståndskraft
Om vårt behov av platser och kultur och hur det hänger ihop med hur vi relaterar till omvärlden.

- Frida Hylander, Leg. Psykolog, Fil. kand. humanekologi

14:15
Paus

14:35
Utforska tillsammans
Ett samtal mellan Blekinge museum Charlotte Nordheim, chef publika enheten och Krukmakaremäster Alexander Krohn.

15:00
Vägen till ett mästarbrev
Vilket är Sveriges Hantverksråds uppdrag och syfte? Hur ser värdet och betydelsen av ett Mästarbrev ut samt hur det går till att bli Mästare inom sitt yrke?

- Staffan Westman, ordförande Sveriges Hantverksråd

15:30
Panelsamtal mellan medverkande föreläsare

15:50
Avslut

 

Presentation föreläsare:

Gunnar Almevik är professor i kulturvård på Göteborgs universitet och tidigare rektor för Dacapo hantverksskola och ledare för Hantverkslaboratoriet i Mariestad. För närvarande arbetar han med CHARTER the European Cultural Heritage Skills Alliance.

Frida Hylander är leg. psykolog, specialistpsykolog i psykologisk behandling/psykoterapi och fil. kand. i Humanekologi. Ett centralt område i Fridas arbete är klimatpsykologi och hur vi kan arbeta mot storskalig förändring i klimatarbetet. Frida är krönikör i Supermiljöbloggen.

Staffan Westman är sedan nio år ordförande i Sveriges Hantverksråd och vd för bransch-och arbetsgivarorganisationen Frisörföretagarna.

Charlotte Nordheim chef publika enheten på Blekinge museum. Charlotte arbetar med utställningsproduktioner och utveckling av den publika verksamheten på Blekinge museum.
Med kulturhistorisk utbildning och erfarenhet från konst- och kulturskolevärlden intresserar hon sig särskilt för nya sätt att förmedla och uppleva historia, gärna med fokus på att väcka barns och ungas nyfikenhet och engagemang.

Alexander Krohn Krukmakaremäster, driver Krohns krukmakeri i Blekinge. I krukmakeriet tillverkas brukskeramik i lergods, som är inspirerad av traditionellt krukmakargods. Samt reproduktioner av medeltids och järnålderskeramik.

Anders Mildner är moderator för dagen.
Anders är opinionsansvarig på samhällsaktören Altitude Meetings och arbetar med demokrati- och klimatfrågor.

 

 

 

 

Lyssna till Möt Mästaren

Vad kan vi lära av flertusenåriga hantverk? Vad händer i mötet mellan olika kompetenser? Hur viktig är handens kunskap och vilken drivkraft finns hos dagens Mästare?

I Möt Mästaren podcasten får ni ta del av mästarnas tankar kring det egna skapandet, betydelsen av rätt känsla och kunskap kring materialet samt hur mästarrollen förändrats genom tiderna.

Avsnitt 1: Kopparslagarmästare Michaela Ivarsdotter Länk till annan webbplats.

I detta avsnitt samtalar Lena König med Kopparslagarmästare Michaela Ivarsdotter.
Michaela är fjärde generationen kopparslagarmästare och samtalet sker i hennes verkstad.

Avsnitt 2: Krukmakarmäster Alexander Krohn Länk till annan webbplats.

I detta avsnitt samtalar Lena König med Krukmakarmäster Alexander Krohn.
Alexander tillverkar brukskeramik, inspirerad av traditionellt krukmakargods.

Avsnitt 3: Maja Hallén- mästare i konstinramaryrket Länk till annan webbplats.

I detta avsnitt samtalar Lena König med mästaren Maja Hallén. Maja är en av få i Sverige som har mästarbrev inom konstinramaryrket.

Avsnitten är producerade av Lena König 2022-2023. Musik av Astrid Selling.

Bildförklaring: Under våren 2022 gjordes en utlysning- "visualisera Möt Mästaren" där textilkonstnär Kristina Skantze har levandegjort handens obeskrivliga förmåga till skapande genom sitt hantverksmässiga arbete med handskulpturer.

Hittade du informationen du sökte?