15 juni 2024 till 25 augusti 2024 kl. 11.00-16.00

Unga slöjdares salong Blekinge 2.0

En jurybedömd samlingsutställning för barn och unga.

Utställningen visas den 15 juni- 25 augusti på Kulturcentrum Ronneby konsthall.

I Unga slöjdares salong blir Kulturcentrum Ronneby konsthall en arena för kreatörer som är upp till 19 år gamla. Utställningen ger ett unikt tillfälle att ta del av den yngre generationens skaparkraft och estetiska visioner.

I början av 2023 bjöds barn och unga från Halland, Blekinge, Skåne, Kalmar, Kronobergs och Jönköpings län in att ansöka till utställningen, och verken valdes därefter ut av en jury.

Enligt barnkonventionens artikel 31 ska barn erbjudas möjligheter till kulturell och konstnärlig verksamhet. Vi vill med denna utställning även ge dem en plats att synas på samma villkor som vuxna.

Utställningen har tidigare visats på Hallands konstmuseum, 28 oktober 2023–4 februari 2024 i samarbete med Kultur i Halland – Slöjd.

I UNGA SLÖJDARES SALONG BLEKINGE 2.0 har vi bjudit in ännu fler blekingska unga slöjdare att delta.

 

Unga Slöjdares salong är ett initiativ från Region Halland och Hallands konstmuseum i samverkan med Slöjd i Blekinge och Kulturcentrum Ronneby konsthall.

Hittade du informationen du sökte?