Aktuellt om slöjd i Blekinge

Samtal om konstnärliga processer
– Inför utställningen Sydosten United 2024

Inför och under Sydosten United sommaren 2024 kommer vi att lyfta konstnärliga arbetsprocesser och tillvägagångssätt.

Bakom alla konstverk och bruksobjekt finns ofta en krumbuktande resa av förhoppningar, frågeställningar och val. Konstnärliga processer har olika upprinnelser och formas av inre och yttre
faktorer som bjuder på både motstånd såväl som lösningar. Kanske är det mellanmänskliga relationer som driver processen eller kanske är det dialogen med materialet som formar arbetets gång?

Craftist och curator Markus Emilsson möter fyra konstnärer och konsthantverkare från sydostenområdet för att prata om deras arbetsprocesser, inspirationskällor och material. Det blir två möten kring de bakomliggande resorna. Samtal om drivkrafter, val och inspel som ger det färdiga alstren sin gestalt och karaktär.

6mars
Samtal mellan Ida Pettersson Preutz och Annika Ekdahl

Under en timmes samtal får du möta konstnärerna Annika Ekdahl och Ida Pettersson Preutz. Deras teknik, motiv och uttryck är väsensskilda men de förenas i ett gemensamt intresse för textilt berättande och hantverk.

Plats: Kulturcentrum Ronneby konsthall
Tid: Onsdag 6 mars, kockan 18:30
Medverkande: Annika Ekdahl och Ida Petterson Preutz, samtalet leds av Markus Emilsson
Fri entré. Passa på att se utställningarna innan samtalet. Kvällsöppet till klockan 20.


10 april

Samtal mellan Markus Vallien och Jenny Carlsson Grip

Naturens uttryck inom konsten och konsthantverket tar sig många uttryck. Jenny Carlsson Grip och Markus Vallien har utvecklat sina individuella konstnärliga språk i nära relation till naturen. De ger den rytm, ton och gestalt på ett personligt sätt i sina verk där naturen både får stå modell och utgöra konstnärligt material.

Plats: Kulturcentrum Ronneby konsthall
Tid: Onsdag 10 april klockan 18:30
Medverkande: Jenny Carlsson Grip och Markus Vallien, samtalet leds av Markus Emilsson
Fri entré. Passa på att se utställningarna innan samtalet. Kvällsöppet till klockan 20.

Arrangörer: Kulturcentrum Ronneby konsthall, Konst i Blekinge och Slöjd i Blekinge / Region Blekinge.

Hittade du informationen du sökte?