Tutorial: Artefakter

Inspireras av konstnären Sofia de la Fuentes digitala workshop Artefakter. Med inspiration av konströrelsen surrealisterna har hon skapat ett kreativt spel där det undermedvetna och slumpen är viktiga delar för att uppmuntra till skapande.

Med inspiration av Sofias tutorial kan du själv leka, skapa och förundras över slumpen och resultatet när det slutliga resultatet vecklas ut.

Sofia de la Fuente är konstnär och bosatt i Sölvesborg med rötterna i Argentina. Hon har arbetat med installationer och textila uttryck i gränslandet mellan mode och konst, liksom med performance. Hon är också engagerad i aktiviteter som lockar till skapande och deltagande av allmänheten.

Den digital workshoppen genomfördes för Konst i Blekinge och filminspelningen möjliggjordes genom Scenkanalen, Länk till annan webbplats.Musik i Blekinge Länk till annan webbplats..

: : :

Material till Artefakter: A4 papper, kartong, pennor, klämmoroch blompinne.

Art Mesh Ronneby Konsthall Kulturcentrum