Moustafa Jano

Bli inspirerad och skapa som Moustafa Jano

Moustafa Janos bilder är fyllda med utsatthet, saknad och oerhörd frustration.
Men även hopp och drömmar.

Inspireras av hans bildvärld och tänk dig in i barnen som finns på bilderna, i deras situation.
Vilka är deras drömmar, verklighet och önskningar.

Inspireras av Moustafa Jano...

Moustafa Jano

Skriv en dikt
Vilken historia har barnen att berätta?
Hur är det att vara barn på flykt?
Går det att förstå ett krig?
Vad drömmer pojkarna i Moustafas bilder om?
Hur ser deras framtid ut?

Att göra: Skriv en dikt om vad du ser i Moustafas bilder.

Ladda ner pdf med samtliga tips och instruktioner... Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Back Home