Månadens konstverk: Juni 2024
Cellminne – Stina Siljing

Stina Siljing

I Njurcentrums lokaler på Blekingesjukhuset i Karlskrona hittar man en serie om tre verk av Stina Siljing. Verken är cirkelformade, abstrakta i olika färgställningar. De är monterade med en distans till väggen som ger en svävande effekt. Material är måleri på koppar.

Serien heter Cellminne och för tankarna till inre mikroskopiska landskap. Till kroppen och känslornas topografi. Till det som pågår men som är svårt att greppa eller sätta ord på.
Stina Siljing arbetar ofta med teman som kretsar kring existentiella frågor som liv, kropp och själ.

På hemsidan hittar man hennes artist statement, som beskriver hennes tankar kring sitt konstnärskap.

Vad finns kvar när själva livet försvinner?
Den tunna tråd som förbinder liv och död upptar mina tankar och blir till silvertrådar. Silvret som bär med sig en symbolik inom flera kulturer genom årtusenden. I Predikaren är silvertråden en förbindelse mellan kropp och själ, som en livstråd som brister vid döden.
Cirkeln är en kraftfull symbol som tar stor plats i mina rum. Bilden av samhörighet, stark men ändå så skör och lätt att bryta. Cellstrukturer, byggstenar osynliga för ögat, i sin egen hemliga värld. Vad blir helheten av dessa celler? Lika gärna en växt, ett djur eller en människa. Cellstrukturen omvandlas, bryts ner och blir till något annat.

 

Stina Siljing är född i Malmö men bor och verkar i Kalmar. Hon är utbildad på Nordiska konstskolan i Kokkola, Finland. Hon arbetar med olika material som plåt, trä, film och objekt. Hon har även uppdrag som konstkonsult för olika regioner och kommuner i södra Sverige.


Nyfiken på Stina Siljings konstnärskap... Länk till annan webbplats.

Stina Siljing

Konstverk: Stina Siljing Foto: Karin Sandahl Andrén

Stina Siljing
Stina Siljing
Stina Siljing