Månadens konstverk: April 2024
Choir III – Kristoffer Grip

Kristoffer Grip

Detalj av verket Choir III av Kristoffer Grip.

I ett konferensrum på Blekingesjukhuset i Karlskrona finns två konstverk av Kristoffer Grip, Choir I och III. Vingar i ljusblått i förgrunden mot en svart bakgrund. I mitten slingar sig en röd form uppåt i mjuka rörelser. Den röda formen möter en röd ormtunga eller svans som har en rörelse i motsatt rikting. Verket rymmer både en balans, ordning men även ett stråk av oro.

Jag målar, tecknar och skriver. Arbetet kretsar kring vår förmåga till inbillning och användandet av avbilder, kultfigurer och fiktiva karaktärer i mötet med det öververkliga och det monstruösa.
// Kristoffer Grip


Målningarna "Choir I" och "Choir III" visades i separatutställningen Exist Exist Exist i Tranås Stadshus vintern 2021-2022. Utställningen kretsade kring vingarna som bärare av vår ambition, hur vi alltid strävat efter att stiga mot solen, och kanske också att falla genom skyn. Det är också med vingar vi oftast klär våra gudar, andar, demoner och änglar. I änglakörens mitt sjunger seraferna oavbrutet samtidigt som de täcker sina kroppar med sex vingar. Kanske gör de det för att fokusera på sången, eller att upprätta en gräns mot det heliga, eller för att ordet "seraf" ursprungligen kunde betyda "ormlik". De verkar bära på en hemlighet.

Kristoffer Grip föddes 1984 och utbildades vid Nyckelviksskolan och Gerlesborgsskolan i Stockholm, Umeå Konsthögskola. Han tog en Masterexamen 2013, och är verksam utanför Ronneby och i Stockholm.

: : :

Konstverken köptes in under pandemin i samband med att Kultur- och bildningsenheten tog över ansvaret och förvaltningen av regionens konstsamling från RegionBlekinges fastighetsavdelning.

: : :

Nyfiken och vill veta mer om Kristoffer Grips konstnärskap... Länk till annan webbplats.


Kristoffer Grip
Kristoffer Grip

Verk av Kristoffer Grip på Kulturcentrums fasad. Foto:Anders Bergön


Lyssna till ett samtal mellan Kristoffer Grip och Harry Loontjens samtal om materialet emalj.
Lyssna till Konst i Blekinge-podden #58 Handens kunskap och emaljens materialitet...