Slöjdresidence

Syftet är att utforska, utveckla och slöjda uitfrån det blekingska kulturarvet.

SlöjdResidence är ett samarbete med Kulturarv i Blekinge, Blekinge museum, Blekingearkivet, Biblioteksutveckling Blekinge/ Kronoberg och Slöjd i Blekinge.

Slöjdresidence 2022

Utforska, utveckla och slöjda fanor och standar.
Årets stipendiater 2022

Stipendiet ger möjlighet till fördjupat arbete kring fanor och standar- tolkat från en modern kontext. Resultatet kommer att presenteras på Kulturarvsforum under hösten.
De färdiga arbetena ingår därefter i Blekingearkivets samlingar av fanor och standar.
Summa 30 000 kronor per stipendium.

Halewijn Bulckaen, konsthantverkare
” Kan ord och bild rädda världen? Oavsett tidsepok har ord och bild alltid varit viktiga kommunikationsmedel för att framhäva ett budskap.

Halewijn vill undersöka fanor och standar utifrån mänskliga rättigheter, jämställdhet, klimatångest, pandemi… och utifrån det skapa något som motiverar att återvända till harmoni som talar om lugnet i stormen”.

Mimmi Nilsson, textilartist
” Flaggor är av tyg, vanligtvis. De rör sig i vinden. De signalerar något. De bär på ett budskap. De åldras. Vartåt vinden bär…

Mimmi vill undersöka fanor och standar utifrån olika synvinklar: miljö-påverkan, symbolik, material, storlek, form, heraldik, sammanhang, budskap och historia. Bruket av flaggor, dess historia och framtid i olika sammanhang”.


Stipendiaternas hantverksskicklighet, tankar och idéer kring genomförande utvecklar och bevarar kulturarvet samt speglar samtiden på ett spännande sätt.

Slöjdresidence 2020

Utforska, utveckla och slöjda blekingska fest- och julträd.
Årets stipendiater 2020

Halewijn Bulckaen, konsthantverkare, designer och illustratör
Senba Dinesh, konsthantverkare, material papper
Niclas Hallberg, slöjdare och konstnär

Stipendiaterna valdes utifrån motiveringen

  • med sina varierande bakgrunder har alla tre stipendiater en spännande ingång till slöjdfältet
  • deras arbetssätt och val av material öppnar upp för utveckling och nytänkande.


Stipendiaternas hantverksskicklighet möjliggör att ett levande kulturarv utvecklas, används och
bevaras. Där dagens kulturarv skapas och kan inspirera andra.

Under Kulturarvsforum 2020 presenterade konsthantverkarna sina arbeten.
Se filmen här. Länk till annan webbplats. (cirka 1:10 in i filmen presenteras SlöjdResidence).

Blekinge museum har även producerat filmer som presenterar konsthantverkarnas arbeten.
I december månad 2020 skede en "Silent Auction" där det fanns möjlighet att lägga bud på fest- och julträden.

Se Senba Dineshs berättelse kring sitt arbete. Länk till annan webbplats.

Se Niclas Hallbergs berättelse kring sitt arbete. Länk till annan webbplats.

Se Halewijn Bulckaens berättelse kring sitt arbete. Länk till annan webbplats.

Hittade du informationen du sökte?