Slöjdstipendium

För att stärka förutsättningar för professionella slöjdare och konsthantverkare att verka och utveckla i Blekinge delar Slöjd i Blekinge årligen ut olika former av stipendier.

Open call 2024- Sydosten United, öppen ateljé

Hur jobbar en konstnär eller en konsthantverkare? Hur ser den konstnärliga processen ut? Hur blir slöjd och konst till?
Under våren 2024 sökte vi konsthantverkare, slöjdare och konstnärer, som ville arbeta på plats i den jurybedömda utställningen Sydosten United på Kulturcentrum Ronneby konsthall, sommaren 2024. Vi ville ge möjlighet till besökare att ta del av olika konstnärliga arbetsprocesser, skapa samtal och låta konstnärerna möta publik på nära håll. Utlysningens fokus var konstnärliga processen och hantverk. En jury valde ut två konstnärer och en konsthantverkare att hålla öppen ateljé. Arbetsprocesserna presenteras i relation till Kulturcentrum Ronneby konsthall som plats och dess kulturhistoriska identitet av verkstäder och produktion.

Open call 2024- Sydosten United, öppen ateljé tilldelades:

Klara Nilsson
bjuder in till en färgstark värld där färg, form, material och teknik står i fokus. Genom sin handstickmaskin utforskar hon brutna mönster genom flätstickning tillsammans med flerfärgsstickning för att skapa helt nya uttryck. Under arbetsprocessen och i samtal med besökaren synliggör Klara dagens smutsiga textilindustri och belyser vikten av slowfashion, lokal produktion och hantverk för ett mer hållbart samhälle.

 

Jenny Carlsson Grip
ger besökaren en möjlighet att ta del av hennes arbetsprocess inom grafik. Genom att skapa monotypier växelvis i grafikverkstaden och i utställningsrummet kommer Jenny att ge en inblick i sitt konstnärliga utforskande och låta besökarna uppleva hur hennes originalverk växer fram. Förbindelsen till naturen runt hennes ateljé i Kallinge i Ronneby skapar ytterligare dimensioner, liksom relationen mellan grafik och hennes andra konstnärliga praktik inom måleri.

Dea Svensson
bjuder in besökaren till sin konstnärliga skapelseprocess genom teckningen som konstform. Han skapar en egen värld av realistiska och sagolika motiv med små, korta tuschstreck, gärna med naturen som bas. I sin ateljé på Kulturcentrum kan både konstnären och besökaren få inspiration att bygga broar till barndomens fantasi- och drömvärldar.

 

Arbetsstipendium- slöjd 2023

Var går gränsen för vad som kan kallas en korg? Tolka och utmana den blekingska korgtraditionen. Arbetsstipendiet uppmuntrade till experimenterande och utforskande arbete med nyskapande tankar, utifrån ett samtida och framtida perspektiv.

Arbetsstipendium- slöjd tilldelades:

Bobbie Hermansson
Bobbie Hermansson vill djupdyka i det blekingska kulturarvet ”Blosskorgar”, vilka var smidda i järn och användes vid ålfiske. Genom att utforska och undersöka blosskorgens historik vill Bobbie, genom smide, sätta den i en modern kontext och ge den nya användningsområden.

Karin Meijer
Karin Meijer har ett livslångt förhållande till korgar- genom dekoration, bärhjälp eller förvaring. Med lera som material och egna erfarenheter vill Karin utforska den blekingska korgtraditionen utifrån dekor och betydelsebärande mönster.

Bobbie och Karins kommande arbete har viktig betydelse för fortsatt utveckling och bevarande av slöjd och konsthantverk i Blekinge. Deras arbete presenterades under vandringsutställningen Älskade korg på Kulturcentrum Ronneby konsthall i november 2023-januari 2024.

Summa 20 000 kronor/ stipendiat.

Slöjdstipendium 2022

Stipendiet avser att stärka professionella kulturskapare och skapa förutsättningar för utveckling och innovationer inom slöjd och konsthantverksområdet i Blekinge.

Den stipendiat som erhåller Slöjdstipendium 2022 är Petra Andersson, sadelmakare

Petra vill lyfta den handsydda sömmen inom läderhantverk. Genom att fördjupa sig i traditionella sömmar vill hon sätta dem i en modern kontext med nya uttryck och användningsområden.

Arbetet vill hon dokumentera och sprida till fler genom olika plattformar, vilket har viktig betydelse för fortsatt utveckling och bevarande av Slöjd och Konsthantverksområdet i Blekinge.

Summa 20 000 kronor.

Stipendium 2021- Arbetsstipendium

Tre professionella slöjdare/konsthantverkare valdes ut och erhöll ett arbetsstipendium var. Summa 20 000 kronor per stipendium.

• Magnus Jönsson, Smed
• Alexander Krohn, Krukmakaremäster
• Anna Wintzell, Keramiker

Stipendiaterna har tydligt beskrivit deras påverkan av Covid-19 och det ekonomiska bortfall som
pandemin inneburit. De stipendiater som valts har en viktig betydelse för fortsatt utveckling och bevarande av Slöjd och Konsthantverksområdet i Blekinge.

Arbetsstipendium- Slöjd och konsthantverk var tillfälliga statliga medel, fördelat av Kulturrådet, enligt kultursamverkansmodellen. Ersättningen var avsedd att stärka professionella kulturskapare med anledning av Covid-19.

Stipendium 2021- Möt Mästaren

Stipendiet gav möjlighet att fördjupa och fokusera på en slöjdteknik; immateriell kunskap med syfte att bevara och utveckla kulturarvet.
Summa 35 000 kronor per stipendium.

Niclas Hallberg
"Sökte medel för att utveckla och undersöka begreppet blekingestolar med fokus på Kyrkhultstolen och lyfta dem till en modern kontext. Ofta fanns det svarvade delar på stolarna och Niclas ville arbeta fram en trampsvarv för att kunna utveckla och lära sig tekniken för tillverkning av nya stolar".

Malin Mena
"Sökte medel för att fördjupa, utveckla och återuppta sitt arbete med lera, främst genom svartbränning. Malin ville kombinera olika material med glas. Att koppla samman olika traditionella material bjuder in till att fördjupa immateriell kunskap och utveckla olika slöjdtekniker".

Stina Pehrsdotter
"Sökte medel för att arbeta fram funktionella arbetskläder i hållbara naturmaterial utifrån ett resurstänk, för ett aktivt arbetsliv utomhus. Genom att studera arbetskläder från olika kulturer i olika tidsepoker ville Stina finna mer kunskap och inspiration".

De tre stipendiater som valts ut vidgar slöjdområdet genom sina olika arbetsområden och slöjdtekniker. Att finna inspiration utifrån traditioner utvecklar och bevarar kulturarvet, samt visar betydelsen och vikten av kunskapsöverföring. Deras hållbarhetsperspektiv är helt i linje med flera av målen i Agenda 2030.

Hittade du informationen du sökte?