#15 A.I.R. BLEKINGE – ANNA ESTARRIOLA

Anna Estarriola

Undersökande arbete kring mänskligt beteende

Anna Estarriola är en av de konstnärer som var först ut hos A.I.R. Blekinge Baltic One. I det konstnärliga residenset A.I.R. Blekinge ingick boende och ateljé under tre veckor i Ronneby, och dessutom en rad möten och besök runt om i länet. Estarriola bor och verkar sedan 15 år i Helsingfors, men är född och uppvuxen i Katalonien. Under vistelsen i Ronneby färdigställde hon de tre skulpturala verk som just nu visas I en installation i ett ljudisolerat rum under den 8:e Åbobiennalen för samtida konst (8th Turku Biennial).

Hennes verk visas på Ars Nova fram till i början av april 2018. De tre protyperna av en slags existenser som låter, rör sig och är i dialog med varandra. Installationen rör sig i ett spänningsfyllt gränsland mellan verkligt och konstgjort liv och mellan missförstånd och förståelse.

Susanne Skog har träffat Anna Estarriola, som här porträtteras i två versioner: dels en längre intervju på engelska sist i podden, och dels en presentation och sammanfattning av intervjun på svenska.

Anna Estarriola is one of the artists who was the first guests at A.I.R. Blekinge Baltic One. The Artists´s Residence included accommodation and studio for three weeks in Ronneby, Sweden, and a number of meetings and visits around the county. Estarriola lives and works in Helsinki since 15 years, but was born and raised in Catalonia. During her stay in Ronneby she completed three cross-medial sculptural works that are currently being shown in an installation in a soundproofed room during the 8th Turku Biennial.

Her works are in the exhibition at Ars Nova until the beginning of April 2018. The three preliminary prototypes that represent hypothetical innovations yet to be released, move and are in dialogue with each other. The installation interacts in a tense borderland between real and artificial life and between misunderstandings and understanding.

Susanne Skog has met Anna Estarriola, which is portrayed in two versions: partly a longer interview in English last in the pod, and partly a presentation and summary of the interview in Swedish.

: : :

Avsnittsinformation

Produktion: Susanne Skog
Foto: Nisse Nissesson
Musik: Jesper Norda
Ansvarig utgivare: Konst i Blekinge
Längd: 27 min 23 sek

: : :

Lyssna på Konst i Blekinge-podden finns där poddar finns, sök på Konst i Blekinge-podden, eller klicka på länken nedan...

#15 A.I.R. Blekinge - Anna Estarriola Länk till annan webbplats.

Anna Estarriola, Reincarnation Failure
Anna Estarriola _