#73 GESTALTAD LIVSMILJÖ
– Människan i fokus

Gestaltad livsmiljö

#73 Gestaltad livsmiljö – Människan i fokus

I den här podden ska vi få höra arkitekter och forskare prata om att bygga för demokrati, tillsammansarbete, barnperspektivet, att se helheten, att lära av skavet i samarbeten och att se nya saker i bekanta miljöer.

Gestaltad livsmiljö handlar om hur arkitektur, form, design, konst och kulturarv tillsammans kan bidra till att forma samhället och invånarnas vardag på ett sätt som är långsiktigt hållbart.

Medverkande:

Emina Kovacic, Stadsarkitekt i Karlshamn och ordförande för Sveriges Arkitekter.
Emina berättar om hur de arbetat under Arkitekturveckan i Karlshamn och om vikten av att bygga offentliga platser för demokrati.

Helena Bjarnegård, Sveriges riksarkitekt, Boverket. Helena ger oss en introduktion till ”Politik för gestaltad livsmiljö” som är Sveriges nationella policy för arkitektur, form och design, och som fyller fem år i år.

Charlotte Kristensson, arkitekt och kompetensområdesansvarig för kunskapsmiljöer, FOJAB.
Charlotte var uppdragsansvarig arkitekt för Mörrums nya skola och berättar om att det tidigt i projektet togs fram en projektvision som tydligt betonade att barnperspektivet skulle genomsyra utformandet av den fysiska miljön såväl inne som ute.

Peder Hallkvist, stadsarkitekt, Örebro kommun, berättar om Örebros förändring och arbetet med att forma livsmiljön utifrån ett helhetsperspektiv, där tät dialog mellan politik och förvaltning, samt näringsliv och invånarna har varit viktigt.

Sofia Wiberg, forskare, Urbana och regionala studier, Kungliga Tekniska Högskolan.
Sofia pratar om komplexa samverkansprocesser i relation till att skapa gestaltade livsmiljöer.
Fokus är på utmaningar som kan uppstå i dessa processer och hur "skavningar" kan bära på viktig kunskap och kan användas som en resurs för att belysa viktiga frågor och skapa ett gemensamt lärande.

Ebba Högström, docent och universitetslektor, Institutionen för Fysisk Planering, Blekinge Tekniska Högskola. Ebba presenterar erfarenheter från fortbildningskursen Stads- och landsbygdsutveckling genom konstnärliga processer.

Poddavsnittet är inspelat under konferensen Gestaltad livsmiljö – Människan i fokus. Konferensen arrangerades av Region Blekinge som en del av Arkitekturveckan i Karlshamn hösten 2023.


Avsnittsinformation

Produktion: Cecilia Sterner
Musik: Jesper Norda
Ansvarig utgivare: Konst i Blekinge
Längd: 33 min 03 sek

Lyssna på Konst i Blekinge-podden finns där poddar finns, sök på Konst i Blekinge-podden, eller klicka på länken nedan...

#73 Gestaltad Livsmiljö – Människan i fokus Länk till annan webbplats.

: : :

Tidigare avsnitt som berör ämnet gestaltad livsmiljö

Lyssna till avsnittet med Emina Kovacic...
#13 EMINA KOVACIC, STADSARKITEKT I KARLSHAMN

Lyssna till avsnittet som fördjupar sig i kursen "Stads- och landsbygdsutveckling genom konstnärliga processer".
#69 GESTALTAD LIVSMILJÖ

Läs mer om konferensen och ta del av innehållet genom filmen som producerades...
Konferensen: Gestaltad livsmiljö

Gestaltad livsmiljö

Emina Kovacic och Helena Bjarnegård

Gestaltad livsmiljö

Ebba Högström

Gestaltad livsmiljö
Gestaltad livsmiljö
Gestaltad livsmiljö