#41 JENNY CARLSSON

Jenny Carlsson visar sin utställning ”Nära marken” på Kulturcentrum Ronneby konsthall fram till den 10 januari 2020. Susanne Skog har träffat henne för att prata måleri och hennes relation till naturen.

Jenny Carlsson

– De spretande färglinjerna i Jenny Carlssons målningar bildar ofta ett slags glimrande ådror. De anas i det trånga jordiga mörkret. Vi befinner oss nära marken, nära ursprunget. Naturens tecken är inpräntat i målningarna. Som en erfarenhet. De tunga, mättade färgerna bildar ytor som dryper av kylig fuktighet. Men också av en ångande bördig mylla. Detta är målningarnas livsluft och självklara hemvist. Här sker ett ständigt växande, en pågående tillblivelse.
// Magnus Bons

: : :

I Kulturcentrums pelarskog rör sig Jenny Carlssons storskaliga måleri genom gläntor och tornande snår ner i undervegetationen, gyttrigt kokande, krälande uppåt mot piskande himlar och glödande färgsjok. Utställningen som rymmer Carlssons största arbete hittills utspelar sig i den brukade marken och dess utkanter, träsken, hedarna och diken som dränerar och skapar förutsättningar för liv.

Ytan brukas med penslar och breda skrapor, tjock oljefärg och jordiga händer. Genom årstidernas cykler växlar så måleriet sin arbetsgång, lägger ner och låter växa, skiftar färg och bygger upp vallar när stormarna viner för att därefter skina upp klart och rent, redo för nästa omtag.

Jenny Carlsson är född 1984 i Ronneby och utbildad på Konsthögskolan i Umeå, Master of fine Arts 2013. Hon arbetar med måleri i stora format och har tidigare ställt ut på bland annat ArcoMadrid, Bonniers Konsthall, Färgfabriken, Karlskrona Konsthall och Galerie Forsblom i Stockholm och i Helsingfors.

: : :

Avsnittsinformation

Produktion: Susanne Skog
Konstverk: Jenny Carlsson
Foto: Anders Bergön
Musik: Jesper Norda
Ansvarig utgivare: Konst i Blekinge
Längd: 15 min 10 sek

: : :

Lyssna på Konst i Blekinge-podden finns där poddar finns, sök på Konst i Blekinge-podden, eller klicka på länken nedan...

#41 Jenny Carlsson Länk till annan webbplats.