#27 KONST I KUNGSMARKEN -
VÅR KOLLEKTIVA HJÄRNA

Johanna Gustavsson Furst, foto Lars Arned

Konstnären Johanna Gustafsson Fürst skapar tillsammans med boende i Kungsmarken i Karlskrona konstverket, “Vår kollektiva hjärna”, som invigs i höst. I detta avsnitt hör vi om tankarna bakom verket och om ett spännande samarbete.

Statens konstråd inledde för ett par år sedan en satsning under namnet Konst händer, som skulle resultera i nya offentliga verk i 15 olika sk. miljonprogramsområden runt om i landet. I projektet ingick att de boende i dessa områden, tillsammans med konstnären eller konstnärerna, skulle vara involverade i den process som ledde fram till verken.

Mellanstaden – som omfattar tre bostadsområden i utkanten av Karlskrona: Gullaberg, Mariedal och Kungsmarken – blev en av de platser som valdes ut till projektet. Där är installerandet av ett verk nu i full gång. Konst i Blekinge-poddens producent Susanne Skog har träffat Johanna Gustavsson Fürst.

: : :

Avsnittsinformation

Produktion: Susanne Skog
Musik: Jesper Norda
Ansvarig utgivare: Konst i Blekinge
Längd: 23 min 30 sek

: : :

Lyssna på Konst i Blekinge-podden finns där poddar finns, sök på Konst i Blekinge-podden, eller klicka på länken nedan...

#27 Konst i Kungsmarken - Vår kollektiva hjärna Länk till annan webbplats.