#85 Amanda Hoffner

Amanda Hoffner. Foto: Cecilia Sterner

Amanda Hoffner. Foto: Cecilia Sterner

85 Amanda Hoffner


Amanda Hoffner är född och uppvuxen i Karlshamn, är utbildad på HDK och Konstfack där hon
tog sin Master i Visuell kommunikation år 2018. Under en utbytesår på Designskolan i Kolding
träffade hon läraren Signe Parkins, som hade stor betydelse för hennes fria förhållningssätt till
material och process.

Amanda skapar bildvärldar genom komposition av pappersklipp från texturer, skapade av akvarell,
gouache, kritor, akryl och tidningsklipp som kombineras på olika sätt. Allt kretsar kring det lekfulla och naiva. Låga trösklar för skapandet är viktigt. Amanda omfamnar det skeva i sina bilder och
vill att de som tar del av hennes konst ska vilja skapa.

I barnkonstboken "Sånt jag gör" som riktar sig till barn i åldrarna 4-6 år, lyfter hon behovet och lusten av att skapa och uttrycka sig konstnärligt. Kreativitet, fantasi och lek främjar barns utveckling på flera olika sätt som språkligt och motoriskt. Boken ”Sånt jag gör” ger konkreta och handfasta tips på hur du kan arbeta kreativt genom huvudrollsinnehavaren Rita som inspirerar läsarna till eget skapande.

Projektet med Amandas barnkonstbok startade med en utlysning av Konst i Blekinge / Region Blekinge och riktade sig till konstnärer som är verksamma i eller har koppling till Blekinge. Utlysningen handlade om att göra ett förslag till en barnkonstbok utifrån sitt eget konstnärliga perspektiv. Resultatet av samarbetet blev boken ”Sånt jag gör”.

Boken är tryckt i en upplaga på 1700 exemplar och har delats ut till alla förskolor i Blekinge. Den
kommer även att spridas till bibliotek, vårdcentraler, väntrum och andra platser där barn rör sig.
Boken är en bra utgångspunkt för inspiration, diskussion och att arbeta kreativt i grupp. Du hittar
till exempel recept på lera, hur du kan arbeta med sockermåleri eller befolka en stad med klippfigurer.

Jag har skapat en bok som utgår från barnets perspektiv där vi får följa en karaktär som utforskar
sitt skapande. Jag vill att karaktären ska verka som barnets röst genom boken. Att bjuda in barnet
som medskapare av boken och därmed minska gränsen mellan författaren och läsaren. Det ger
barnet självförtroendet att skapa eget innehåll. Det är viktigt med låga trösklar för skapandet och
att inga dyra material behövs. Det ska gå att skapa av sådant som finns hemma, säger Amanda
Hoffner.


Avsnittsinformation

Produktion: Cecilia Sterner
Musik: Jesper Norda
Fotograf: Cecilia Sterner
Ansvarig utgivare: Konst i Blekinge
Längd: 19 min 51 sek

Lyssna på Konst i Blekinge-podden finns där poddar finns, sök på Konst i Blekinge-podden, eller klicka på länken nedan...

85 AMANDA HOFFNER... Länk till annan webbplats.

Nyfiken på Amanda Hoffner... Länk till annan webbplats.

Amanda Hoffner

Verk av Amanda Hoffner.

Amanda Hoffner

Foto: Cecilia Sterner

Amanda Hoffner

Amanda Hoffner under workshop. Foto: Cecilia Sterner

Amanda Hoffner

Foto: Karin Sandahl Andrén

Amanda Hoffner

Foto: Karin Sandahl Andrén

Amanda Hoffner

Foto: Karin Sandahl Andrén