#79 GESTALTAD LIVSMILJÖ & BARNS LEK

Hur bygger vi för att främja barns lek och rörelsefrihet? Hur ser våra lekytor för barn ut idag?
Vilka tankar har format och formar, hur vi bygger platser för barn?
Lyssna till Lena Jungmark och Cecilia Sterner samtal om stadsmiljö, gestaltad livsmiljö och barns lek.

Lena Jungmark Foto: Emil Malmborg

Gestaltad livsmiljö & barns lek

Lena Jungmark är landskapsarkitekt och nationell koordinator för barns och ungas utemiljö på SLU Tankesmedjan Movium, som drivs av Sveriges lantbruksuniversitet, hon bor under sommaren på Hanö, Blekinge. I den här podden berättar Lena om vad som fick henne att intressera sig för barns utelek, hur det har förändrats över tid och vilka hinder vuxna ställer upp för barns lek. Barn behöver både utrymme och trygghet för att leka. Hur går det ihop med ett samhälle som vi byggt för bilen?


Inom forskningen behövs tvärkunskap och samarbete och utöver det krävs politisk vilja och
visioner. På abstrakt nivå undertecknas policyer om exempelvis jämlika uppväxtvillkor och barns
rättigheter. På konkret nivå fattas beslut som drar utvecklingen åt motsatt håll. Vad betyder då
visionen i praktiken? Och hur når vi fram till beslutsfattare med aktuell forskning som underlag till
bra beslut? Lena ser en möjlighet till positiva synergieffekter för framtiden.

 

Gör bostadsgårdarna gröna och lummiga med ätliga bär och frukter. Använd inte barrväxter även om de är gröna året om – de talar inte till barns hjärta.

Detta tips ger Idriss Mohamod från Fryshuset till landskapsarkitekter och planerare i en intervju av Lena för tidningen STAD. Idriss växte själv upp på Rosengård och berättar om hur innergården en gång såg ut:

Idriss Mohamod - Till barnens hjärta - SLU Tankesmedjan Movium... Länk till annan webbplats.

Se konstnären och arkitekten Francis Alÿs filmer av barns lek... Länk till annan webbplats.

Tidskriften Stad, SLU TankesmedjaN Movium... Länk till annan webbplats.

: : :

Avsnittsinformation

Produktion: Cecilia Sterner
Musik: Jesper Norda
Ansvarig utgivare: Konst i Blekinge
Foto: Emil Malmborg
Längd: 25 min 20 sek

: : :

Lyssna på Konst i Blekinge-podden finns där poddar finns, sök på Konst i Blekinge-podden, eller klicka på länken nedan.

#79 GESTALTAD LIVSMILJÖ & BARNS LEk Länk till annan webbplats.

Lena jungmark

Foto: Emil Malmborg

Hanö

Bild från Hanö tagen av Lena Jungmark.