#82 LERAN I DEN BLEKINGSKA MYLLAN
– Går den att använda till konst och bruksföremål?

Foto: Charlotte Nilsson

Foto: Charlotte Nilsson, Blekinge museum

#82 Leran i den blekingska myllan
– Går den att använda till konst och bruksföremål?

Projektet Gräv där du står – leran i Blekinge har varit en resa genom samtida konst, konsthantverk, kulturhistoria och arkeologi i Blekinges lerlager, över yrkesgränser och genom tid och rum.
Detta har varit ett projekt i flera delar och som vi också planerar att fortsätta genom flera kunskapsutbyten.

Det här reportaget börjar vid ett lerigt dike där grävandet började och följer sedan processen med att bearbeta leran. Ett experimetellt undersökande av materialet lera tog form. Hör om hur arbetet fortlöpte i intervjuer med konsthantverkarna och konstnärerna som deltog i projektet: Anna Jarnestad, Alexander Krohn och Haidar Mahdi.

Tillsammans har vi varit ute och grävt lera på tre olika platser under våren 2023 i Ronneby och Karlshamn. Innan dess var Alexander Krohn ute och grävde och föreslog tre olika platser vid diken, åkerkant och i skog. Länsstyrelsen skickade oss också kartor över lerans breda utbredning i Blekinge.
Vi fick goda råd, att inte gräva där det finns fornminnen och att be markägare om tillstånd.

Efter lerexpeditionen åkte konstnärer och konsthantverkare till sina respektive ateljéer med leran i hinkar. Uppdraget till dem var att ta hand om leran, bearbeta den och experimentera med den. Resultatet skulle sedan presenteras under en utställning och presentation på Kulturcentrum Ronneby konsthall.


Lera och arkeologi
Samarbetet med arkeolog Mikael Henriksson från Blekinge museum, och arkeolog och keramikexpert Torbjörn Brorsson, har givit alla deltagare en djupare förståelse för krukor, keramik och skärvor ur ett kulturhistoriskt perspektiv.

Genom besök på Föremålsmagsinet i Rosenholm fick vi möjlighet att resa tusentals år tillbaka i tiden och förstå hur materialet kan användas för att utforska och rekonstruera platser, människors liv och arbete över tid. Detta inkluderar också hur mönster, ornament och symboler har påverkats av olika kulturer och tidsperioder. Konsthantverkare och konstnärer har också bidragit med nya perspektiv på hur materialet kan bearbetas.

Arrangörer av projeket Gräv där du står: Konst i Blekinge, Slöjd i Blekinge, Kulturarv Blekinge i samarbete med Blekinge museum och Kulturcentrum Ronneby konsthall.

Avsnittsinformation

Produktion: Susanne Skog
Musik: Jesper Norda
Ansvarig utgivare: Konst i Blekinge
Fotograf: Charlotte Nilsson, Blekinge museum
Längd: 30 min 32 sek

Lyssna på Konst i Blekinge-podden finns där poddar finns, sök på Konst i Blekinge-podden, eller klicka på länken nedan...

#82 leran i den blekingska myllan... Länk till annan webbplats.

Fördjupa dig i projektet "Gräv där du står"...

Charlotte Nilsson

Lerexkusion, Haidar Mahdi i centrum av bilden. Foto: Charlotte Nilsson, Blekinge museum

Charlotte Nilsson

Lerinstallation av Alexander Kron. Foto: Charlotte Nilsson, Blekinge museum

Charlotte Nilsson

Lerdjur av Anna Jarnestad. Foto: Charlotte Nilsson, Blekinge museum

Charlotte Nilsson
Charlotte Nilsson
Charlotte Nilsson

Lerprover av Haidar Mahdi. Foto: Charlotte Nilsson, Blekinge museum

Charlotte Nilsson

Lerdjur av Anna Jarnestad. Foto: Charlotte Nilsson, Blekinge museum

Charlotte Nilsson
Charlotte Nilsson

Anna Jarnestad i samtal med Sanne Dahlström. Foto: Charlotte Nilsson, Blekinge museum

Charlotte Nilsson

Alexander Krohn. Foto: Charlotte Nilsson, Blekinge museum