#67 KULTURCENTRUM RONNEBY - KONSTRESURSCENTRUM UNDER UTVECKLING

Jens Svefors visionsskiss

Arkitektritningar och visionsskisser

Under de senaste åren har ett intensivt arbete pågått för att utveckla förutsättningarna för konstnärligt arbete i Blekinge. Katalysator är det övergripande namnet på projektet, som även innefattar nya visioner för delar av de fysiska miljön i området kring Kulturcentrum Ronneby.

Arkitekten Jens Svefors fick uppdraget att rita om och tänka nytt kring Katalysatorns inre och yttre rum. Hör honom berätta om detta arbete i ett samtal med Susanne Skog.

Avsnittsinformation

Produktion: Susanne Skog
Musik: Jesper Norda
Ansvarig utgivare: Konst i Blekinge
Visionsskisser: Jens Svefors
Längd: 29 min 07 sek

Lyssna på Konst i Blekinge-podden finns där poddar finns, sök på Konst i Blekinge-podden, eller klicka på länken nedan...

#67 ARKITEKTRITNINGAR & VISIONSSKISSER - KULTURCENTRUM RONNEBY Länk till annan webbplats.

Se Jens Svefors visionskiss som animerad film...

Visionsskiss Jens Svefors
Visionsskiss Jens Svefors
Visionsskiss Jens Svefors
Visionsskiss Jens Svefors

Katalysatorprojektet är en del av det gemensamma regionala och kommunala arbetet att utveckla möjligheter för konstnärer att kunna producera verk, att organisera sig och att arrangera kurser och seminarier. Därmed ökar försörjningsmöjligheterna för konstnärer och platsens kreativa potential förstärks.

Kulturcentrum Ronneby och Konst i Blekinge arbetar tillsammans för att skapa en konstnärlig produktionsplattform som kan påverka konstens och konstnärernas möjligheter att utvecklas i hela länet och genom kontakter i Östersjöländerna. Därför har också visionära ritningar för hela kulturmiljön kring Kulturcentrum gjorts. Arbetet stärker konstens infrastruktur och konsten når ut till medborgare och deltagare genom program och konstnärliga gestaltningar. Visionen i projektet har varit att skapa en plats som fungerar som katalysator för konst- och kunskapsutveckling, nätverkande och konstnärliga residens med lokala, regionala och internationella in- och utblickar.

Projektet Katalysatorn finansierades av Kulturbryggan 2019 – 2022.

Ritningar och vision

Arkitektbyrån Svefors AB har gjort ritningar för omorganisering av de befintliga verkstäderna inom grafik och textiltryck och skapat plats för gemensamhetsutrymmen och en fotostudio för konstnärer. Ritningarna för Massmanska kvarnen inbegriper enkla övernattningsrum, gemensamhetsytor och residensstudios. Ronneby kommun har fått bygglov för arbetet och i nuläget är alla tekniska undersökningar genomförda.

Svefors har skapat visionsskisser för hela området runt Kulturcentrum, Sockerbruket och platsen vid ån. Ritningarna visar på ett trafikfritt område med plats för människor och en rörlig scen där gångstråket längs ån mot Massmanska finns med. Det finns en inspirerande animation över utomhusområdet, vilken öppnar upp för konkreta möjligheter till en utveckling av utomhusmiljön med plats inte bara för bild och form, utan också för performance, scenkonst och musik.

 

Kulturcentrum Ronneby konsthall samarbetar med Konst i Blekinge/Region Blekinge för att stärka konsten i regionen. Syftet är att skapa en infrastruktur för konsten i länet och skapa goda förutsättningar för konsten både regionalt och internationellt.