Aktuellt om kultur och bildning

Regionsamverkan Sydsverige och Västra Götalandsregionen möter riksdagens kulturutskott i ett samtal om kultursamverkan

Den 27 september överlämnade utredare Mats Svegfors betänkandet Kultursamhället till regeringen. Utredningens uppdrag var att undersöka hur kultursamverkansmodellen kan utvecklas för att i ökad grad bidra till kultur i hela landet och till att de nationella kulturpolitiska målen uppfylls. Västra Götalandsregionen och Regionsamverkan Sydsverige, där de sex Sydsvenska regionerna ingår, har tagit initiativ till ett riksdagsseminarium för att belysa vilka konsekvenser utredningens förslag får för regioner, kommuner, kulturliv och invånare.

Hittade du informationen du sökte?