En planta med jord i kupade händer.

Region Blekinges pris för en hållbar utveckling

Friska invånare i en hållbar livsmiljö - det är viktigt för oss! Därför vill vi lyfta någon som har gjort betydande insatser för en hållbar livsmiljö.

Region Blekinge delar ut ett pris för hållbar utveckling till den eller de personer, organisationer, myndigheter eller företag som gjort betydande insatser för en hållbar utveckling i syfte att uppnå ett långsiktigt hållbart samhälle med friska invånare i en sund miljö. Vem som helst kan lämna in nomineringar till priset. 

Priset är en hedersutmärkelse och en ekonomisk uppmuntran för fortsatt arbete. Den eller de som tilldelas priset ska antingen bo i länet, jobba här eller på annat sätt arbeta för Blekinge.

Tidigare års pristagare

2022: Priset delas mellan föreningarna Sträck ut en hand och Eringsboda samhällsförening. Sträck ut en hand tilldelas priset för att de öppnade Blekinges första matbank och delade ut över 100 matkassar till barnfamiljer, pensionärer och ukrainare. Eringsboda samhällsförening får priset för sitt arbete för ett hållbart samhälle, med gemenskap och utveckling i en by som riskerade att helt tyna bort för några år sedan.

2021: Priset delas mellan Stigmännen Karlshamns orienteringsklubb och Orienteringsklubben Orion. Stigmännen Karlshamns Orienteringsklubb tilldelas priset för sitt arbete med ”Hitta ut” som alla kan delta i oavsett ålder, funktionsvariation och social och ekonomisk status. Orienteringsklubben Orion fick priset för sitt arbete med promenad- och cykeltrim som har lockat ut människor från isolering i hemmet.

2020: Schvung fick priset för att de minskar exkludering i samhället och får människor att växa.

2019: Priset delas mellan Annica Larsson Ahlstedt och Heike Tlatlik. Annica Larsson Ahlstedt fick priset för sin utveckling av textila kretslopp vid Södra cell i Mörrum, och Heike Tlatlik fick priset för att ha startat de så kallade Reko-ringarna i Blekinge.

2018: Bräkneåns vattenråd fick pris för sitt engagemang för Bräkneåns avrinningsområde.

2017: Louise Lindén fick pris för sitt arbete med hållbarhet i musikbranschen med fokus på ungdomar.

2016: Henrik Löfgren och Olof Ljungberg fick priset för sitt arbete med integrationsprojektet ”Hälsa för alla”.

Frågor om priset

Har du frågor om Region Blekinges hållbarhetspris är du välkommen att skicka dem till hallbarhet@regionblekinge.se

Hittade du informationen du sökte?