Rutiner och netikett för Region Blekinges sociala medier

Det här gäller för kommentarer, frågor och inlägg på Region Blekinges sociala medier.

Vi svarar på dina frågor inom 24 timmar på helgfria vardagar, men du kan även ringa oss på telefon 0455-73 10 00. Sjukvårdsrådgivning får du dygnet runt på 1177.se eller telefon 1177.

Observera att vi inte kan svara på frågor som rör enskilda medicinska ärenden eller strider mot sekretessregler för hälso- och sjukvården. Inlägg som inte följer dataskyddsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen eller Region Blekinges netikett (se nedan) kommer att tas bort från det sociala mediet.

Om du vill veta mer om dataskyddsförordningen och hur Region Blekinge behandlar personuppgifter kan du läsa här.

Enligt Region Blekinges netikett är det inte tillåtet att

 • uppmana till brott eller sprida någon annans uppmaning till brott
 • göra eller sprida uttalanden som diskriminerar eller utpekar någons ras, hudfärg, kön, religion, tillhörighet till etnisk grupp eller sexuell läggning
 • sprida patientuppgifter som kan kopplas till individ
 • sprida pornografiska bilder
 • göra eller sprida uttalanden som är stötande eller ärekränkande
 • göra eller sprida marknadsföring för egen eller andras kommersiella verksamhet
 • utöva hot eller trakasserier mot enskild person eller organisation
 • utge sig för att vara någon annan person
 • kommentera och föra diskussioner som går utanför det aktuella ämnet
 • dela andras inlägg eller andras åsikter i våra kommentarsfält eller som inlägg i våra sociala medier
 • sprida desinformation
 • föra politiska diskussioner
 • Region Blekinge för inte heller debatter eller diskussioner i sociala medier.
Hittade du informationen du sökte?