11 september 2024 kl. 00.00-00.00

Projektdag med fokus på finansieringsmöjligheter

Region Blekinge bjuder in till projektdag där vi informerar om olika finansieringsmöjligheter och erbjuder möjlighet att diskutera projektidéer. Vi träffar representanter från olika EU-program med bäring på genomförandet av regionala utvecklingsstrategier.

Program för dagen:

8.30 Frukostfika

9.10 Välkomna

9.15 Lärpass: Funktionalitet över gränser, Region Blekinges analytiker Johan Raustorp

9.45 Skåne Nordost: EU-finansiering för kommunalt utvecklingsarbete i nordöstra Skåne

10.00 EUs strukturfonder med exempel

  • Regionalfonden Skåne-Blekinge presenteras av programansvarig Johanna Wahn
  • Projektexempel från Regionalfonden (ej klart).

  • Socialfonden Sydsverige med samordnare Olga Krkic
  • Projektexempel SKRUVAS från Socialfonden Småland & Öarna

11.45 Idéburen sektor som aktör och resurs i utvecklingsprojekt med Sofia Ohlsson, Coompanion

12.00 Lunch

13.00 Sydosttriangeln, nya möjligheter för finansiering med Daniel André och Johan Raustorp

13.30 SydostLeader med Lasse Wellin, projektutvecklare

13.45 Fika

14.00 Testa din projektidé

14.55 Avslutning

Målgrupp:

Regionala utvecklingsaktörer så som akademi, offentlig sektor, branschaktörer, intresseorganisationer med flera.

Datum och tid: 11 september kl. 08.30-15.00

Plats: Karlshamn, information om lokal kommer snart.

Läs hela inbjudan och anmäl dig här Länk till annan webbplats.

Hittade du informationen du sökte?