Hantering av personuppgifter

Dataskyddsförordningen gäller inom hela EU och bestämmer hur offentliga myndigheter och företag ska behandla personuppgifter. Här kan du läsa om hur Region Blekinge behandlar dina personuppgifter och hur du kommer i kontakt med oss.

I enlighet med dataskyddsförordningens grundläggande principer ska personuppgifter behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt i förhållande till den vars personuppgifter behandlas (den registrerade).

Region Blekinge behandlar en mängd olika sorters personuppgifter som en naturlig del av vår verksamhet. Vi har därför ett stort ansvar att se till att dina uppgifter hanteras på rätt sätt.

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar

Den svenska offentlighetsprincipen följer av vår grundlag. Offentlighetsprincipen innebär en rättighet för var och en att få insyn i myndigheters verksamhet, exempelvis genom att ta del av allmänna handlingar. Handlingar som skickas in till Region Blekinge, exempelvis brev, e-post och andra meddelanden, blir som regel allmänna handlingar. Bestämmelser om rätten att få ta del av allmänna handlingar finns i tryckfrihetförordningen. Offentlighetsprincipen gäller även för personuppgifter som skrivits in i meddelandet.

Personuppgifter kan alltså begäras ut enligt offentlighetsprincipen - oavsett för vilket ändamål personuppgiften ursprungligen behandlades. Rätten att få ut uppgifterna kan begränsas genom sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Den grundlagsskyddade Offentlighetsprincipen går före dataskyddsförordningen. Offentlighetsprincipen innebär en rätt för var och en att hos Region Blekinge ta del av allmänna handlingar, såvida uppgifterna inte omfattas av sekretess.

Om du har frågor om vår personuppgiftshantering är du välkommen att kontakta oss på:

Region Blekinge
371 81 Karlskrona
Telefonnummer: 0455 -73 10 00

Du kan även kontakta Region Blekinges dataskyddsombud med frågor som rör behandlingen av dina personuppgifter eller dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen. Du når dataskyddsombudet på dataskydd@sydarkivera.se.

1177.se/personuppgifter Länk till annan webbplats. kan du läsa mer om hur dina personuppgifter behandlas i hälso- och sjukvården. Du hittar också mer information om detta i våra frågor och svar.

Begära loggutdrag

När någon har varit inne och läst i din journal registreras det. Sådant kallas för loggning. Som patient har du möjlighet att få ett utdrag av loggen, det vill säga en lista över vem eller vilka som har gått in och tittat på dina patientuppgifter.

Nedan finner du blankett för begäran om loggutdrag:

Begäran om loggutdrag Pdf, 137.1 kB.

Begära registerutdrag

Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att få veta vilka personuppgifter som finns om dig hos Region Blekinge, inklusive dina elektroniska patientjournaler. Du kan med denna rättighet begära om ett så kallat registerutdrag.

Nedan finner du blankett för begäran om registerutdrag:

Begäran om registerutdrag Pdf, 217.8 kB.

Hittade du informationen du sökte?