17 juni 2024 kl. 08.30-18.00

Regional försörjningsbalans och vägledning för jordbruksmark

Är du nyfiken på den regionala försörjningsbalansen? Undrar du hur länets första vägledning för jordbruksmark ser ut? Då är du välkommen till Arena för hållbar tillväxt med fokus på regional försörjningsbalans och vägledning för jordbruksmark.

Under hösten 2023 och våren 2024 har Hushållningssällskapet på uppdrag av arbetsgruppen för den regionala livsmedelsstrategin tagit fram försörjningsbalanser för Blekinges fem kommuner. Uppdraget initierades av kommunernas landsbygdsutvecklare. Försörjningsbalanserna presenteras, diskuteras och förfinas under våren 2024 i respektive kommun. Den 17 juni är det dags att få höra och diskutera resultaten från den regionala försörjningsbalansen, som bland annat visar Blekinges självförsörjandegrad.

Även ett utkast till regional vägledning för jordbruksmark kommer att presenteras och diskuteras. Det är Sweco som har uppdraget att ta fram vägledningen, som syftar till att hitta ett gemensamt förhållningssätt till jordbruksmark i samhällsbyggnadsprocessen och underlätta avvägningar i översiktsplaner, detaljplaner och lovsärenden som berör jordbruksmark. Vägledningen kommer att utgå ifrån gällande lagstiftning och rådande rättspraxis.

 

Datum och tid: 17 juni, kl. 08.30.

Program

08.30-09:00 Incheckning med kaffe och frukostmacka på Björketorps gård, Ronneby.

09.00-12.15 Välkomna! Hälsar Fredrik Thomasson ordförande Regionala utvecklingsnämnden Region Blekinge och Landshövding Ulrica Messing Länsstyrelsen i Blekinge.

Beredskap och livsmedelsförsörjning för gröna näringar och lantbruksföretag
Paul Robertson, Hushållningssällskapet

Blekinges försörjningsbalans
Sofia Alriksson, Hushållningssällskapet

Fikapaus

Workshop: Blekinges försörjningsbalans

Lunch

13.00-16.00

Regional vägledning för jordbruksmark
Åke Svensson, Torun Andersson & Elisabet Wigholm, Sweco

Workshop: Regional vägledning för jordbruksmark

Fikapaus

Återsamling och avslutande diskussion

 

Klicka här för att anmäla dig. Länk till annan webbplats.

För avanmälan, kontakta jenny.rydquist@regionblekinge.se

Hittade du informationen du sökte?