Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Hälso-och sjukvårdsnämnden, sammanträde 2023-02-23, protokoll §§ 28-37,41-49.

Styrelse/nämnd

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Sammanträdesdatum

2023-02-23

Justeringsdatum

2023-03-02

Anslagsdatum

2023-03-02

Förvaringsplats för protokollet

Länk till protokoll Hälso-och sjukvårdsnämnden sammanträde 2023-02-23

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Rose-Marie Friberg

E-post: region@regionblekinge.se

Hittade du informationen du sökte?