Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Regionstyrelsen, sammanträde 2023-03-02, protokoll omedelbar justering § 45

Styrelse/nämnd

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum

2023-03-02

Justeringsdatum

2023-03-02

Anslagsdatum

2023-03-02

Förvaringsplats för protokollet

Länk till protokoll "instans" sammanträde ÅÅÅÅ-MM-DD

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Annelie Ottosson

E-post: region@regionblekinge.se

Hittade du informationen du sökte?