Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Arbetsutskottet, sammanträde 2023-03-01, protokoll §§ 48 – 50

Styrelse/nämnd

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2023-03-01

Justeringsdatum

2023-03-08--09

Anslagsdatum

2023-03-09

Förvaringsplats för protokollet

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Martina Leinvall

E-post: region@regionblekinge.se

Hittade du informationen du sökte?