Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Serviceutskottet, sammanträde 2023-03-03, protokoll §§ 18 -23

Styrelse/nämnd

Serviceutskottet

Sammanträdesdatum

2023-03-03

Justeringsdatum

2023-03-10

Anslagsdatum

2023-03-10

Förvaringsplats för protokollet

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Martina Leinvall

E-post: region@regionblekinge.se

Hittade du informationen du sökte?