Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Regionstyrelsen, sammanträde 2023-03-02, protokoll §§ 42-55

Styrelse/nämnd

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum

2023-03-02

Justeringsdatum

2023-03-15

Anslagsdatum

2023-03-15

Förvaringsplats för protokollet

Länk till protokoll regionstyrelsens sammanträde 2023-03-02

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Annelie Ottosson

E-post: region@regionblekinge.se

Hittade du informationen du sökte?