Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Regionstyrelsen, sammanträde 2023-03-15, protokoll omedelbar justering § 89

Styrelse/nämnd

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum

2023-03-15

Justeringsdatum

2023-03-15

Anslagsdatum

2023-03-15

Förvaringsplats för protokollet

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Annelie Ottosson

E-post: region@regionblekinge.se

Hittade du informationen du sökte?