Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott, sammanträde 2023-03-23, protokoll omedelbar justering § 31

Styrelse/nämnd

Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2023-03-23

Justeringsdatum

2023-03-23

Anslagsdatum

2023-03-23

Förvaringsplats för protokollet

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Karolina Edlund

E-post: region@regionblekinge.se

Hittade du informationen du sökte?