Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Regionstyrelsen, sammanträde 2023-03-15, protokoll §§ 56 – 94

Styrelse/nämnd

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum

2023-03-15

Justeringsdatum

2023-03-28

Anslagsdatum

2023-03-28

Förvaringsplats för protokollet

Länk till protokoll regionstyrelsen sammanträde 2023-03-15

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Annelie Ottosson

E-post: region@regionblekinge.se

Hittade du informationen du sökte?