Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Arbetsutskottet, sammanträde 2023-04-12, protokoll §§ 106

Styrelse/nämnd

Arbetsutskottet

Sammanträdesdatum

2023-04-12

Justeringsdatum

2023-04-12

Anslagsdatum

2023-04-12

Förvaringsplats för protokollet

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Martina Leinvall

E-post: region@regionblekinge.se

Hittade du informationen du sökte?