Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Regionala utvecklingsnämnden, sammanträde 2023-04-04, protokoll §§ 24-34, 36-41

Styrelse/nämnd

Regionala utvecklingsnämnden

Sammanträdesdatum

2023-04-04

Justeringsdatum

2023-04-12

Anslagsdatum

2023-04-12

Förvaringsplats för protokollet
Anslagen av

Sekreterare: Karolina Edlund

E-post: region@regionblekinge.se

Hittade du informationen du sökte?