Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Regionala utvecklingsnämnden, sammanträde 2023-04-04, protokoll omedelbar justering § 35

Styrelse/nämnd

Regionala utvecklingsnämnden

Sammanträdesdatum

2023-04-04

Justeringsdatum

2023-04-04

Anslagsdatum

2023-04-04

Förvaringsplats för protokollet
Anslagen av

Sekreterare: Karolina Edlund

E-post: region@regionblekinge.se

Hittade du informationen du sökte?