Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Regionfullmäktige, sammanträde 2023-04-05, protokoll §§ 25-58

Styrelse/nämnd

Regionfullmäktige

Sammanträdesdatum

2023-04-05

Justeringsdatum

2023-04-17

Anslagsdatum

2023-04-18

Förvaringsplats för protokollet

Länk till protokoll regionfullmäktige sammanträde 2023-04-05

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Annelie Ottosson

E-post: region@regionblekinge.se

Hittade du informationen du sökte?