Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Hälso- och sjukvårdsnämndens, sammanträde 2023-04-13, protokoll §§ 49-74.

Styrelse/nämnd

Hälso- och sjukvårdsnmänden

Sammanträdesdatum

2023-04-13

Justeringsdatum

2023-04-20

Anslagsdatum

2023-04-20

Förvaringsplats för protokollet

Länk till protokoll "instans" sammanträde ÅÅÅÅ-MM-DD

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Rose-Marie Friberg

E-post: region@regionblekinge.se

Hittade du informationen du sökte?