Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Regionstyrelsen, sammanträde 2023-04-19, protokoll omedelbar justering §§ 111,115-116

Styrelse/nämnd

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum

2023-04-19

Justeringsdatum

2023-04-19

Anslagsdatum

2023-04-19

Förvaringsplats för protokollet

Länk till protokoll regionstyrelsen sammanträde 2023-04-19

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Annelie Ottosson

E-post: region@regionblekinge.se

Hittade du informationen du sökte?