Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Kultur- och bildningsnämnden, sammanträde 2023-04-18, protokoll §§ 22-38

Styrelse/nämnd

Kultur- och bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2023-04-18

Justeringsdatum

2023-05-03

Anslagsdatum

2023-05-03

Förvaringsplats för protokollet

Länk till protokoll Kultur- och bildningsnämndens sammanträde 2023-04-18 Länk till annan webbplats.

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Karolina Edlund

E-post: region@regionblekinge.se

Hittade du informationen du sökte?