Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Patientnämnden, sammanträde 2023-04-25, protokoll §§ 14-24

Styrelse/nämnd

Patientnämnden

Sammanträdesdatum

2023-04-25

Justeringsdatum

2023-05-08

Anslagsdatum

2023-05-09

Förvaringsplats för protokollet

Länk till protokoll patientnämnden sammanträde 2023-04-25

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Annelie Ottosson

E-post: region@regionblekinge.se

Hittade du informationen du sökte?