Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Serviceutskottet, sammanträde 2023-05-02, protokoll §§ 49 – 51

Styrelse/nämnd

Serviceutskottet

Sammanträdesdatum

2023-05-02

Justeringsdatum

2023-05-11+12

Anslagsdatum

2023-05-15

Förvaringsplats för protokollet

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: namn

E-post: region@regionblekinge.se

Hittade du informationen du sökte?