Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Regionstyrelsens arbetsutskott, sammanträde 2023-05-03, protokoll § 125

Styrelse/nämnd

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2023-05-03

Justeringsdatum

2023-05-16

Anslagsdatum

2023-05-16

Förvaringsplats för protokollet

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Martina Leinvall

E-post: region@regionblekinge.se

Hittade du informationen du sökte?