Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Regionstyrelsen, sammanträde 2023-05-17, protokoll omedelbar justering §§ 137,153

Styrelse/nämnd

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum

2023-05-17

Justeringsdatum

2023-05-17

Anslagsdatum

2023-05-17

Förvaringsplats för protokollet

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Annelie Ottosson

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?