Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Regionala utvecklingsnämnden, sammanträde 2023-05-23, protokoll omedelbar justering §62.

Styrelse/nämnd

Regionala utvecklingsnämnden

Sammanträdesdatum

2023-05-23

Justeringsdatum

2023-05-23

Anslagsdatum

2023-05-23

Förvaringsplats för protokollet

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Rose-Marie Friberg

E-post: region@regionblekinge.se

Hittade du informationen du sökte?